Årsmøte NiR 2018

Årsmøtet avholdes mellom klokken 17.00 – 18.45. Deretter følger et faglig foredrag.