Årsmøte NOF Stavanger

Foredrag ved Stig Frode Olsen: «Falkene våre»