Årsmøte NOF,Rogaland

Årsmøte i NOF avd. Rogaland holdes på Mostun i Stavanger lørdag 29. mars 2014 kl. 16.00.

Innkallling til årsmøte i NOF avd. Rogaland

Sakliste:

1. Valg av møteleder og referent.

2. Årsberetning for 2013.

3. Regnskap for 2013.

4. Valg.

Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning: Steinar Eldøy (leder, på valg), Martin Eggen (styremedlem/sekretær, på valg – har flyttet og tar ikke gjenvalg), John Grønning (styremedlem, på valg), Stein Elling Tofte(styremedlem, på valg), Bjørn-Tore Rekve Seim (styremedlem, ikke på valg), Sveinung Hobberstad (styremedlem/ kasserer, ikke på valg), Øyvind Nyvold Larsen (varamedlem, på valg) og Oskar Kenneth Bjørnstad (varamedlem, på valg og tar ikke gjenvalg).

Valgkomiteen (Johan Tore Rødland, Elisabeth S. Årsnes og Morten Tjemsland) har følgende forslag til valg til styre for 2014: Steinar Eldøy foreslås gjenvalgt som leder (for ett år), John Grønning og Stein Elling Tofte foreslås gjenvalgt som styremedlemmer (for to år) og Ingvald Ekeland foreslås valgt som nytt styremedlem (for to år). Øyvind Nyvold Larsen foreslås gjenvalgt som varamedlem (for ett år) og Marie Solberg foreslås valgt som nytt varamedlem (for ett år).

Styret vil fremme forslag til valg av medlemmer i valgkomiteen og revisor.

5. Eventuelle saker/informasjons fra styret

Etter den formelle delen av årsmøtet blir det foredrag om bruk av ny teknologi for merking av sjøfugl:

Børge Moe fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i Trondheim vil fortelle om GLS loggere (lysloggere), GPS (loggere) og satellittsendere, hvordan dette på kort tid har bidratt til ny kunnskap om sjøfuglenes vandringer og om planene for SEATRACK-prosjektet – et nytt stort merkeprosjekt som etter planen skal starte i 2014.

Vi legger opp til et sosialt samvær etter møtet.

Spørsmål kan rettes til Steinar Eldøy telefon 91534813, eller e-mail: steine@statoil.com