Årsmøte på Mostun 9.april

Naturvernforbundet i Rogaland inviterer til årsmøte på Mostun tirsdag 19.april kl. 18. Etter årsmøtet blir det åpent møte der forurensingssituasjonen i Mosvatnet er kveldens tema. IRIS-forsker Åge Molversmyr holder innledning og det samme gjør en representant fra vann- og avløpsetaten i Stavanger kommune.

Sakene til årsmøtet 2012, dvs årsberetning, regnskap, budsjett og arbeidsplan, blir fortløpende lagt ut på denne siden. I tillegg kommer det innkalling og informasjon i årets første utgave av Rygjavern som foreligger i uka rett over påske.

Årsmøtet starter kl. 18 og det blir servering av pizza til alle medlemmer som deltar. Årsmøtet avsluttes ca kl. 19.30.

Kl. 20.00 åpner vi dørene for åpent møte der tema er forurensingssituasjonen i Mosvatnet. Den er som alle vet, ikke god. Det er gjennomført flere tiltak for å bedre vannkvaliteten, men det synes ikke å være nok. Til møtet kommer forsker Åge Molversmyr fra IRIS (tidligere Rogalandsforskning) som har fulgt situasjonen over lang tid. Også vann- og avløpsetaten deltar med innledning. Kommunen har en hovedplan for vann og avløp der mulige rensetiltak i Mosvatnet er omtalt.

Alle som er opptatt av Mosvatnets ve og vel er hjertelig velkomne. Inngangen er gratis og butikken er åpen med salg av vafler, kaffe, lokale naturbøker, fuglekasser og annet kjekt. Husk å ta med kontanter, vi har ikke betalingsterminal.