Åtte grunner til å droppe lakseoppdrett i Lysefjorden

Ryfish AS har søkt om tillatelse til å drive med oppdrett i Lysefjorden. Det er en dårlig idé, mener Naturvernforbundet.

Ryfish vil sette såkalte «kuber» på tre forskjellige lokaliteter i Lysefjorden. Det positive er at anleggene er lukket i den form at laks ikke kan rømme og at lakslus ikke vil slippe inn.

Det negative, og mest alvorlige, er at kloakk og avfall fra anleggene skal pumpes rett ut i Lysefjorden. Det er hovedgrunnen til at Naturvernforbundet i Rogaland mener Ryfish ikke må gis tillatelse til å plassere anleggene i Lysefjorden.

Her er vår begrunnelse – oppsummert i åtte punkter:

1) Oppdrettsanleggene til Ryfish vil medføre at store mengder kloakk og pellets dumpes i fjorden og legger seg på bunnen. Dette vil gjøre stor skade på livet i fjorden. Det har vært testanlegg i Lysefjorden og Høgsfjorden tidligere, og under disse anleggene er det lite liv.

2) Lysefjorden er en terskelfjord, noe som betyr at det er lite utskifting av vannet i fjorden. Det gjør at Lysefjorden er ekstremt uegnet for oppdrettsvirksomhet. Hvis Ryfish får tillatelse til å dumpe kloakk og pellets i fjorden, blir avfallet værende i fjorden i lang, lang tid og det vil gjøre stor skade på det marine liv.

3) Miljødirektoratet har analysert Lysefjorden, og beskriver fjorden som «et meget sårbart system». Miljødirektoratet anbefaler på det sterkeste at det ikke tillates oppdrettsvirksomhet i fjorden, og dette må legges stor vekt på når søknaden fra Ryfish behandles.

4) Naturvernforbundet er for lukkede oppdrettsanlegg. Anlegget til Ryfish er bare delvis lukket. Kuben vil sørge for at laks ikke kan rømme, og at den ikke vil bli smittet av lus. Det er bra. Men så lenge de ikke har planer om å samle opp kloakk og pellets fra anlegget, må søknaden avslås.

5) Teknologien med å samle opp avfall fra oppdrettsanlegg finnes, det er bareå ta den i bruk. I Brønnøysund gjøres oppdrettsavfall i dag om til biogass. Dette er framtiden, og oppdrettsavfall må ses på som en ressurs og ikke noe som dumpes i fjorden.

6) Hadde du søkt om å bygge hytte langs Lysefjorden, ville det bli stilt strenge krav til sanitære anlegg. Ikke en millimeter kloakk kan dumpes fjorden. Den samme typen krav savner jeg at blir stilt til oppdrettsaktører også. Her er det snakk om anlegg som pumper ut avfallet til millioner av laks. Næringen får vokse ukontrollert.

7) Lysefjorden er et meget sårbart system, ifølge Miljødirektoratet. Selv små forandringer i tilførselen kan påvirke forholdene dramatisk, skriver direktoratet.

8) Avføring fra oppdrettsfisk tilsvarer kloakkutslipp fra 17 millioner mennesker årlig, ifølge NRK. Terskelfjorden Lysefjorden vil tåle storekloakkmengder ekstra dårlig.