Avslo klage på Mosvatn-utfylling

Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger har avslått en klage fra Naturvernforbundet som gjelder tillatelse til utfylling i Mosvatnet i forbindelse med bygging av kulvert over Motorveien. Venstres Helge Solum Larsen foreslo at klagen ble tatt til følge ved at reguleringsbestemmelsene fikk et tillegg om at «Det tillates ikke utfylling i Mosvatnet». Solum Larsen fikk bare støtte fra SV. Klagesaken går dermed til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Les innstillingen hos Stavanger kommune