Avviser kraftutbygging i Årdal

Naturvernforbundet i Strand mener at Sandvatnet, vassdraget derifra til Beinskjervatnet, Urdavatn og Rykandfossen ikke må endres.

Dersom økt vannføring i Årdalselva skal gjennomføres, må økningen tas med utslipp fra Breiavad eller direkte fra Lyngsvatnet til Nes.

Naturvernforbundets høringssvar til utredningsprogram for utbygging Sandvatnet

Grunneier Arent Greves høringssvar til Lyse

Sandvassosen i høstfarger. Høy vannføring.