Avviste klage om Vigremyr

Statens Landbruksforvaltning (SLF) har i medhold av forvaltningsloven avvist en klage fra Naturvernforbundet i Rogaland. Forbundet påklaget et vedtak i fylkeslandbruksstyret om at ca 20 av 50 dekar rikmyr på Vigre i Hå kommune kan dyrkes.

Les mer om saken i brevet fra Statens Landbruksforvaltning

Vigremyr