Banner Naturmangfold

132 plante- og dyrearter i Rogaland er kritisk eller sterkt truet av utryddelse. Mange av artenes leveområder er i samme situasjon. Naturvernforbundet i Rogaland står fremst i kampen for å stanse tapet av naturmangfoldet i fylket.