Båthavn på Åmøy truer store naturverdier

Planene om å bygge en gigantmolo for fritidsbåter på Vestre Åmøy i Rennesøy kommune, truer store natur- og kulturverdier, hevder Naturvernforbundet. Hvis utbyggerne likevel ønsker å fremme utbyggingsplanen, krever Naturvernforbundet at prosjektet må pålegges full konsekvensutredning.

Om oppstart av reguleringsplan, brev til Alliance Arkitekter as

Vestre Åmøy – planområdet