Bedre om Frøytlog kraftverk

Etter krav blant annet fra Naturvernforbundet og Norges Jeger og fiskerforbund har Dalane Kraft AS lagt fram en tileggsundersøkelse for omsøkte Frøytlog kraftverk i Sokndal. Forbundet mener undersøkelsen holder god kvalitet, men mener undersøkelsen må følges opp.

Uttale tilleggsundersøkelser Frøytlog