Ber om nasjonalpark

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) har på årsmøtet 29 mars bedt Stortingets energi- og miljøkomite om å støtte Venstres forslag om Preikestolen nasjonalpark. Subsidiært ber årsmøtet om en utredning av nasjonalparken. Som allerede kjent har komiteen avvist begge forslagene.

unknown

Følgende organisasjoner deltok på årsmøtet og støttet uttalelsen enstemmig: 

Stavanger Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund – Rogaland, Haugesund Turistforening, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Sørmarkas venner, Naturvernforbundet i Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, og Ryfylke friluftsråd.