Ber Stavanger stoppe tap av arter

I Stavanger er en lang rekke arter utryddet de siste 40-50 årene. Nå er det på tide å ta grep, mener Naturvernforbundet i Rogaland.

Når politkerne i Stavanger nå planlegger byen for de neste fem årene, mener Naturvernforbunet i Rogaland at det er ekstremt viktig å bevare det som er igjen av naturmangfold i byen. Det er blant poengene i Naturvernforbundets høringsinnspill til ny kommuneplan for 2014-2019.

En av de største globale utfordringene er tap av arter. Det er en utfordring som Stavanger må ta på høyeste alvor, i likhet med alle andre kommuner i landet. Det viktigste tiltaket er å sikre artenes leveområder. Stavanger har mistet en lang rekke viktige leveområder og flere arter er utryddet de siste 40-50 årene. Det som er tapt får man ikke tilbake, men vi kunne forventet at Stavanger minimum sikret de gjenværende i tråd med kommuneplanvedtaket fra 2006.

Du kan lese hele høringsinnspillet fra Naturvernforbundet i Rogaland her.