Beslutningsvegring i Stavanger kommune

Det er mer enn to år siden Naturvernforbundet ba Stavanger kommune om å stanse og fjerne en ulovlig fylling i friområdet i Sørmarka. Lite har skjedd.

I oktober i fjor anmodet fylkesmannen kommunen om å behandle fyllingen etter krav i plan- og bygningsloven. Det har ikke blitt fulgt opp av kommunen. Naturvernforbundet krever nå at politikerne viser handlekraft.

NiR ber igjen kommunen om oppfølging av ulovlig fylling i Sørmarka