Besøkssenter våtmark Jæren

Mostun natursenter er en del av Besøkssenter våtmark Jæren, hvor vi tilbyr formidling av kunnskap om natur og våtmark.

Det er fem besøkssenter for våtmark i Norge: Ilene, Lista, Nordre Øyeren, Oslo, Ørland – og på Jæren. Alle sentrene er autorsiert av Miljødirektoratet, som betyr at det tilbys undervisning, arrangementer og formidling med våtmark som tema.

Besøkssenter våtmark Jæren består av tre anlegg: Mostun natursenter, Friluftsfyret Kvassheim og Friluftshuset Orre.

Ønsker du å ta med en skoleklasse og få gratis undervisning? Eller delta på et av våre arrangementer? Sjekk www.bvj.no for mer informasjon.