Bevar storslått foss i Brattlandsdalen!

Småkraft AS søker om løyve til å byggje kraftverk i elva Flesåa i Brattlandsdalen i Suldal kommune. Flesåa er i dag ein dominerande og storslått foss ned mot riksveg 46 og Naturvernforbundet og Jeger-og fiskerforbundet går sterkt i mot utbyggingsplanane.

Uttale til Småkraft AS / Suldal kommune