Bilvei til hytter i Fundingsland

Naturvernforbundet frarår på det sterkeste at det blir gitt tillatelse til å bygge bilvei til Liarstølsvatnet i nærheten av Vormedalsheia landskapsvernområde. Veien berører også det vernede Vormovassdraget.

Høringsuttalelse til Hjelmeland kommune om hyttevei Fundingsland