Bli aktiv i Naturvernforbundet!

Naturvernforbundet skal velge nytt styre mandag 31. mars, og inviterer alle til å fremme forslag om styrekandidater. Styret er forbundets beste arena for de som ønsker å gjøre en aktiv innsats for naturvern i Rogaland. Du kan melde din egen interesse for å delta i arbeidet eller du kan gi oss tips om kandidater vi kan spørre.

Styret er forbundets beste arena for de som ønsker å gjøre en aktiv innsats for naturvern i Rogaland. Du kan melde din egen interesse for å delta i arbeidet, eller du kan gi sende tips om kandidater vi kan spørre til rogaland@naturvern.no