Bli kjent med nasjonalparken

Søndag 16. august bør du merke av i kalenderen. Da inviterer vi til tur gjennom deler av foreslåtte Preikestolen nasjonalpark. Med oss på turen har vi botanikere og lommekjente naturloser. Meld deg på turen allerede nå!

Søndag 16.august: Tur over lynghei og gjennom gammelskog i Preikestolsområdet

Naturvernforbundet i Rogaland og i Strand inviterer til fellestur gjennom deler av foreslåtte Preikestolen nasjonalpark. Benytt sjansen til å bli kjent med variert og vakkert naturlandskap.

Første del av turen går i furuskogli med stigning opp mot åpen, flat lynghei sørover mot Longavatnet. Nord for ”stemmen” ved Longavatnet kommer vi inn i Longavatnet barskogreservat. Herfra går turen i spredt furuskog ned til Forenesvatnet. På ny en stigning i gammel furuskog over til Holmavatnet samtidig som vi forlater barskogreservatet. Fra Holmavatnet videre opp i blandingsskog og over til indre del av Småsildalen med en del gammel løvskog, for så å ende opp på parkeringsplass i vestre ende av Liarvatnet.

Dersom været skulle slå seg helt vrangt kan turen kortes inn noe ved å gå langs sørside av Liarvatnet.

Turen vil gå i et svært variert terreng med mange naturtyper og vi gjør regning med å bruke hele dagen. Det vil under turen bli orientert om planter, dyr, fugler og andre arter som finnes innen området, med andre ord mangfoldet som særmerket dette som kan ende opp som Rogalands første Nasjonalpark. Turen går midt i røsslyngblomstringen og vi vil komme til å se en av Norges minste orkideer, samt gammel levende furuskog på over 400 år.

Terrenget er krevende og passer ikke for de aller minste, godt fottøy er en betingelse.

Avgang fra Tau ferjekai i Stavanger kl. 09.00.

Avgang fra Tau ferjekai kl. 10.00 med buss til Målandsdalen.

Beregnet avgang med buss fra Liarvatnet kl 18.50

Retur med Tauferja avg. kl 19.30 fra Tau.

Deltakeravgift (ekskl. Tauferja): 150,- (V), 75,- (barn/ungdom/pensjonist) 300,- (familie)

Påmelding til Naturvernforbundet i Rogaland: rogaland@naturvern.no . Frist mandag 10 august.

Flere opplysninger kan fås av naturlos og kjentmann Ove S. Førland, tlf 51 74 77 69 eller 952 93 526.