Bli med på lyngdag til Bokn!

Interessert i bruk og skjøtsel av Vestlandets kystlyngheier? Da skal du bli med oss på en innholdsrik og spennende fagdag til Vestre Bokn og Ognøy. Turen starter med buss fra Stavanger onsdag 8.september og arrangeres av Naturvernforbundet og Haugaland Landbruksrådgjevning.

Her kan du se hva du får oppleve om du blir med oss til Vestre Bokn:

Husk å melde deg på innen fredag 3.september til: rogaland@naturvern.no !

Kl.09.00
> Avreise med buss (Tide) fra Stavanger Bussterminal/jernbanestasjonen.

> Ferje fra Mortavik kl. 09.30 eller kl. 10.

> Vi serverer en enkel frokostpakke.


> Kl. 11-12.30- Ognøy

> Erik Eikje er bonde på Ognøy og driver med sau og gris. Han har  brent
> betydelige areal på øya de siste 10 år og forteller om sine erfaringer og
> resultater. 

> På Ognøy møter vi også lærer Per Helle ved Tveit vgs (naturbruk) som har
> stor erfaring med praktisk lyngskjøtsel og som i tillegg er brannmann!

> Annlaug Fludal fra Haugaland Landbruksrådgjevning orienterer om
> Statoil/Karmøy Lyngsenters sine forsøk med revegetering av røsslyng på
> rørledningen til Kårstø. 


> Kl. 13 – 14 Borgenvik, nord på Vestre Bokn

> Lunsj (eller kanskje vi kan si middag?) 

> Edvar Kalstø serverer villsaukjøtt steikt på utendørs ovn + potetsalat. 


> Kl. 14 – 15  Borgenvik

> Edvar Kalstø og Harald Knutsen har tatt i bruk store areal til beiting og
> har god rutine på brenning. Vi blir med på en times gåtur i det nyeste
> området de har tatt i bruk. 
>   

> Kl. 15.30 – Hjemreise

> Avreise fra Årsvågen med ferje, ankomst bussterminalen i Stavanger ca kl.
> 16.30.


> Påmelding så snart som mulig til (siste frist fredag 3.september):

rogaland@naturvern.no
>  

> Deltakeravgift: Kr. 200,-

> (Faktura deles ut på bussen eller tilsendes)
>

> Deltakertallet er begrenset til 40 personer. 

Spørsmål? Kontakt Erik Thoring på telefon 416 83 238