Bli med på måketelling!

Sjøfuglene sliter. Nye tellinger viser at flere bestander har gått kraftig tilbake i Rogaland. Det gjelder særlig fiskemåke og terner. Mindre påaktet er det at et stort antall sjøfugler finner seg vel rette på bygninger med flate tak. Nå trenger vi DIN hjelp til å registrere disse!

Naturvernforbundet og Naturforvalteren AS skal i vår og sommer registrere bestandene av måker, terner og tjeld på industritak i Risavika, Dusavik og på Forus. Men det finnes også tak andre steder på Nord-Jæren der sjøfugler slår seg til. Nå trenger vi DIN hjelp til å registrere disse!

Infoskriv frå Naturvernforbundet i Rogaland

Husvarme måker