Blir du med i «Dugnadsforbundet»?

Uten frivillige er det fint lite Naturvernforbundet kan få gjort for vern av natur og miljø. Vi er en god gjeng i fylkeslaget allerede, men blir vi flere, får vi gjort mere. Så enkelt er det. Om du kan tenke deg å starte det nye året med å gjøre en frivillig innsats for naturvernet, kan du starte med å fylle ut skjemavedlegget.

Skjemaet kan du åpne i boksen, fylle inn, lagre og sende i retur til vår e-post: rogaland@naturvern.no

Se også side 20 i Rygjavern nr 3-2012. 

Velkommen skal du være!