Blir Ørnsteinen bevart?

Det fins minst tre Ørnasteiner i Stavanger. Den ene er fredet, den andre har gitt en barnehage navn og den tredje står i fare for å forsvinne i en fylling når kulverten skal bygges over Motorveien ved Mosvatnet. Vegvesenet har lovt å se på mulighetene for å berge den massive flyttblokken.

Folk som har levd en stund kan huske Ørnasteinen den gang den lå på den innerste holmen lengst øst i Mosvatnet. Den gang var steinen et imponerende landemerke og en av få bevarte flyttblokker så nært byen. For det er isen som har plassert kampesteinen der den har ligget urørlig i minst 10 000 år. 

I forbindelse med byggingen av Motorveien ble den innerste holmen dels begravd i veifyllingen. Men Ørnasteinen overlevde. Den ligger nå få meter fra Motorveien og skjult i skog og kratt. I de foreløpige planene for kulverten forsvinner Ørnasteinen i en ny fylling. 

Dette unike natur- og kulturhistoriske minnet må bevares, mener Naturvernforbundet. Enten må kulverten bygges slik at Ørnasteinen blir synlig, eller den må flyttes de nødvendige metrene ut av fyllingen.

Det klarte isen for 10 000 år siden, og vi er sikre på at dagens ingeniører klarer det samme. Det kan koste penger, men neppe mer enn en liten parantes i milliardprosjektet Ryfast. 

Vegvesenet har satt konsulenter på saken, og vi har klokketro på at Mosvatnets mektigste og største flyttblokk blir sikret for framtidige generasjoner.