Borten Moe kryper til korset

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har ved flere anledninger beskyldt Naturvernforbundet for å påklage alle småkraftkonsesjoner som blir gitt av NVE. Nå har statsråden krøpet til korset og beklaget sine feilaktige påstander.

Naturvernforbundet i Rogaland har tidligere påvist at statsrådens utsagn ikke holder mål. Klageoversikten fra NVE viser at det er utbyggerne som klager på NVE´s avgjørelser i Rogaland, ikke Naturvernforbundet. Situasjonen er tilsvarende ellers i landet. 

Norges Naturvernforbund har krevd en beklagelse fra Borten Moe, og fått det. 

«Jeg må beklage at min fremstilling av denne saken på Naturvernforbundets årsmøte ikke var så presis som jeg skulle ønsket», skriver stasråden i et brev til forbundet. 

I 2010 avslo NVE 16 søknader om bygging av små  og minikraftverk. 11 av disse ble påklaget av søkerne. I 2011 ga NVE 17 avslag og fikk klage fra 12 av utbyggerne. Utbyggerne klager også på vilkårene de har fått for utbygging. I 2010 og 2011 klaget søkerne på i alt 11 konsesjoner. 

De siste to årene har utbyggerne levert i alt 40 klager, mens verneinteressene har klaget på 21 avgjørelser tatt av NVE. 

I 2010 og 2011 ble det gitt i alt 120 utbyggingstillatelser, mens 33 utbyggingssøknader ble avslått. Det betyr at 3 av 4 søknader ble innvilget. Det har utbyggerne liten grunn til å klage på. Men det gjør de likevel.