Britiske seler i Vitenfabrikken på torsdag

Den store selen havert har innvandret fra Storbritannia og slått seg til på Kjørholmene utenfor Jærkysten. Forskningsjefen i IRIS, Gunnar Henriksen, er selekspert og han kommer til Vitenfabrikken på torsdag (22.10) for å fortelle om sjøpattedyrene. Foredraget begynner kl. 18.30 og det er fri adgang.

Mer om Kjør

Kjørholmene lengst vest i havet utenfor Sola, har et helt uvanlig rikt naturmangfold. Her er store mengder sjøfugl, og i havet leker selartene, steinkobbe og havert. Sistnevnte er en innvandret bestand fra Storbritannia som har funnet seg godt til rette i farvannet ved Kjør naturreservat. Forskningssjefen ved IRIS, Gunnar Henriksen, er blant de fremste selekspertene i Norge med en doktograd i temaet. Han har inngående kjennskap til selbestandene i Rogaland. Torsdag kommer han til Vitenfabrikken med foredrag ledsaget av fantastiske bilder.

Gunnar Henriksen har sammen med den prisbelønte fotografen Roy Mangersnes utgitt boka «Kjør – et fristed for fugl og sel». (Kulturhuset forlag 2009). Han signerer boka etter foredraget. Fra kl. 18.00 er det salg av lokale naturbøker, fuglekasser og annet materiell. Kl. 18.30 begynner foredraget og vi avrunder kvelden kl. 20.00.

Fri adgang. Vel møtt!