Bybane er ryggraden

– Naturvernforbundet er overbevist om at bybane i en helt annen grad enn bussvei vil utløse det byutvikingspotensialet som ligger i tilknytning til 1. byggtrinn: Stavanger, Forus Sandnes med sidegren til Sola. Selvsagt må også busstilbudet og anlegg for myke trafikanter forsterkes, og det må legges restriksjoner på privatbilbruk, skriver Naturvernforbundet i en høringsuttalelse til regionplan for Jæren.

NiR har fulgt debatten om bybane eller bussvei, både her og i Bergen. Bybane er selve ryggraden i den reviderte regionalplanen for Jæren (FDP-J). Bergen startet sin planlegging i 2000, samme år som FDP-J ble godkjent. Bergen gikk for bybane og ferdigstilte 1. byggetrinn for et par år siden. Banen er en stor suksess, fastslår Naturvernforbundet.

-Vi beklager dersom Regionalplanen for Jæren i endelig form skulle svekke det overordnede prinsippet i FDP-J, om bybane som ”ryggrad” i storbyområdet. Skulle så skje vil vi kreve ny høring av planforslaget, heter det i uttalelsen som i sin helhet kan lastes ned på denne siden.