Byfjord skole ryddet myra

Over 40 femte-klassinger fra Byfjord skole i Stavanger, rykket tirsdag inn Vedenmyra på Tasta, og to timer seinere var myra ryddet for bjørkeoppslag. Det er naturvern i praksis.

Som noen kanskje husker ble myra på Tastaveden ryddet av Naturvernforbundet og Stavanger kommune vinteren 2011-12. Myra var i ferd med å forsvinne mellom plantet buskfuru og voksevillig bjørkeskog. Tasta som for 40-50 år siden hadde en lang rekke torvmyrer, har nå bare minnene tilbake. Massiv boligbygging har sørget for at myrene ligger under asfalt og betong. Men Tastaveden er friområde og der var det en myr som har gått for lut og kaldt vann. 

Gjengroingen var omfattende, men ikke verre enn at det ville la seg gjøre å resaturere myra. Det ble gjort med stor innsats fra kommunen og frivillige. Myra, som elevene på Byfjord har døpt Vedenmyra, får ikke ligge i fred for skogen. Bjørka sprer villig sine frø og rotskudd er et kjent fenomen. Etter to vekstsesonger  var bjørka kommet opp i knehøyde og vel så det.

Det varte til tirsdag morgen. To timer seinere hadde femteklassingene utstyrt med greinsakser, sørget for å fjerne alle bjørkeynglinger slik at myra får være myr. Samtidig sørget Naturvernforbundets utsendte for natursti  og litt grunnleggende kunnskap om myras kulturhistorie og biologiske mangfold. 

På vegne av byens befolkning takker vi  elevene på Byfjord for en viktig innsats for naturmangfoldet vårt!