Dåpsgave til Marøyprosjektet

Det er ikke hverdagskost å få et skip oppkalt etter seg. Den æren har Store Marøy blitt til del. Lørdag 10.november sørget gudmor Borghild Marie Kvale for at supplyskipet «Skandi Marøy» ble behørig døpt i Stavanger havn. Samtidig ga hun 10 000 kroner i dåpsgave til Naturvernforbundets Marøyprosjekt.

Navnet «Skandi Marøy» er det Borghilds mann, Tor Ståle Moen, som har valgt. Han er prosjektleder hos ConocoPhillips og har deltatt i prosjekteringen av en serie nye skip som operatørselskapet har leid inn fra Austevoll-rederiet DOF. Han fikk i oppgave å velge navn på ett av skipene, og da var spranget kort til Store Marøy. Tor Ståle er nemlig oppvokst i Godalen og Marøy er hans barndoms øy.

«Skandi Marøy» som er bygd ved OTX OSV Brattvaag verft, skal gå på Nordsjøen. Her er DOF Rederi AS sin beskrivelse av fartøyet:

«Dette er et helt nytt design, fra STXOSV, utviklet med hensyn på lavest mulig fuel forbruk, samt å kunne gå gjennom sjø på en minst mulig brutal måte. Dette sees på designet i baug. Dette minker fuel forbruket, samt belastning på mannskap i en tøff hverdag i Nordsjøen.

Vi har påført et bunnstoff fra International, som heter «Intersleek». Dette er spesielt utviklet for å unngå groing, samt minst mulig motstand til sjø, og skal være fuel besparende, med inntil 3 – 5%.
Dette bunnstoffet gir ingen utslipp til yttre miljø. Ved neste planlagte dokking om 5 år, er intensjonen at skroget spyles, bunnstoffet inspiseres, og ny påføring skal ikke være nødvendig.

Båten er designet og sertifisert i henhold til «Clean Design». Skrogmessig går dette ut på dobbelt skrog, der ingen tanker mot sjø, inneholder oljeholdige stoffer. Dvs at ved en eventuell grunnstøting skal eneste utslipp være fra sjøvanns/ ferskvannstanker.
I tillegg er motorer utstyrt med med VIC system, som er variabel innsprøytningstiming for mest mulig effektiv forbrenning, og minst mulig utslipp.

Hun er utrustet med «Ballast Water Treatment Unit». Kort fortalt går dette på rensing av ballastvann, for å unngå transport av fremmede bakterier/ arter, mellom forskjellige havområder.»

Naturvernforbundet ønsker «Skandi Marøy» og dets mannskaper hell og lykke på alle hav!