Debatt: Norge og Rogaland som Europas grønne batteri?

Velkommen til debatt på Mostun natursenter onsdag 4. november kl. 19!

Rogaland har gode forutsetninger for å produsere mye vind- og vannkraft. Samtidig satser Europa stort på fornybar energi, og europerne vil gjerne importere norsk vind- og vannkraft.

Med dette som bakgrunn inviterer Naturvernforbundet i Rogaland til debatt:

Hvorfor produserer vi fornybar energi i Rogaland?

Hvilke fordeler og ulemper medfører det?

Og hvilken rolle spiller norsk fornybar energi i en europeisk (og internasjonal) sammenheng?

Til denne debatten kommer Rune Hersvik fra Norsk Vind Energi. Klimatoppmøtet i Paris nærmer seg med stormskritt, og Hersvik ser på hvordan Rogaland kan bidra med de klima-løsningene FNs klimapanel og verdens ledende forskningsinstitusjoner har rangert som de mest energi- og kostnadseffektive, og samtidig ivareta det biologiske mangfoldet.

Sveinulf Vågene, styreleder i La naturen leve, ser nærmere på hvilke konsekvenser vind- og vannkraftutbygging har for rogalandsnaturen – og hvordan han ser for seg at klimautfordringene kan løses. Håkon Fossmark, daglig leder i Naturvernforbundet, ønsker velkommen og forteller kort om dagens situasjon.

Det vil også bli åpnet for debatt og innlegg fra publikum.

Hjertelig velkommen til Mostun natursenter onsdag 4. november kl. 19!