Debatt om Fremtidens Stavanger

Fornybar Stavanger inviterer til debatt og innledninger om Stavangers klimaforpliktelser som medlem i «Fremtidens byer». Hva må Stavanger gjøre for å redusere klimautslippene fra en stadig økende biltrafikk? Møtet arrangeres i Måltidets Hus på Ullandhaug 2.juni fra kl. 18 til 21.

__CPMMFILEID_URL__::8043::