Dirdalslaksen truet av kraftverk

-Kraftutbygging i Giljajuvet vil ødelegge laksestammen i Dirdalselva, frykter fylkeslederen i Norges Jeger- og fiskerforbund Oddvar Vermedal. Det samme mener Naturvernforbundet, Fylkesmannen i Rogaland og fylkesutvalget i fylkeskommunen som alle frarår utbyggingingssøknaden fra Fjellkraft AS.

For bare 20 år siden var laksen i Dirdalselva regnet som nær utdødd på grunn av sur nedbør. Reduserte S02 utslipp har bedret situasjonen i elva radikalt og ført til en markert vekst i laksestammen. Nå drøfter villaksinteressene mulighetene for å doble den lakseførende strekningen i vassdraget. Det vil være helt utenkelig dersom Fjellkraft AS får tillatelse til å utnytte fallet gjennom Giljajuvet. Sterkt redusert vannføring vil ødelegge viktige gyteplasser og i tillegg sette en stopp for laksens vandring oppover i vassdraget.