DNT-nei til kraftutbygging

Den Norske Turistforening (DNT) går mot Jørpeland Krafts omsøkte overføring av Solheimsåna til Jøssang kraftverk, og meiner at ulempene ved prosjektet er langt større enn fordelane ved 7 GWh ny kraft.

Dei 7 GWh vil i stor grad bli produsert i sommerhalvåret. Tiltaket er planlagt i nærområdet til Preikestolen, eit område av nasjonal verdi både for friluftsliv og turisme, og som nå er foreslått som nasjonalpark.

Høringsuttalelse- Den Norske Turistforening- Solheimsåna

Kart over Solheimsåna med Kaldalstjørn

Kartillustrasjon opprinnelig søknad Jørpelandsutbygginga. Rettigheter: Jørpeland kraft AS

Kaldalstjørn- eit lita perle i Solheimsåna