Dobbel nytte

Vi blir kvitt sitkagrana og nye medlemmer får gleden av å brenne den. Det er vel det som kan kalles dobbel nytte?

I vår har Naturvernforbundet vært i det generøse hjørnet. Vi har tilbudt alle nye medlemmer 10 sekker ved av sitkagran, levert på døra! Det har vært ettertraktet. I løpet av et par måneder har vi levert over 200 sekker ved og vervet 26 nye medlemmer. 

Naturvernforbundet har hatt en ekstraordinær produksjon av ved i vinter. I tillegg til stor hogst på Marøy, fikk vi bokstavlig talt 8-9 store sitkagraner i fanget på Mostun. Fire av dem veltet i en storm i desember i fjor og resten ble felt av Parkpatruljen. Parkpatruljen ville ikke ha granene, de er regnet som «uomsettelige». Dermed tok vi på oss oppgaven med å kløyve og pakke grana i sekk. 

Om ikke sitkagran er salgsvare, er den helt klart egnet som «vervepremie». Kanskje noen synes det er ekstra kult å fyre med det utskjelte, mislikte og svartelistete treslaget? Ihvertfall har lageret vårt på Mostun gått unna i jamnt tempo. Men nå er det slutt, og vi har fått nye medlemmer som vi håper blir med oss i fortsettelsen – uten ved.

Apropos verving: I 1934 var det vennlige henstillinger som var resepten. I en håndskrevet plakatkampanje oppfordret Rogaland Naturfredningsforening «enhver naturfreder» om å verve minst et medlem. Målet var minst 400 årsbetalende medlemmer til neste generalforsamling. Det målet lykkes foreningen med. I 1935 talte naturfredningsforeningen 427 medlemmer, eller 0,24 prosent av folketallet i Rogaland. I dag er 0,26 prosent av befolkningen medlemmer i Naturvernforbundet. 

Bildetekst:

Verveplakat anno 1934