Dødsfelle for små dyr på E 39

Bygging av midtskille på E 39 ved Stangeland i Sandnes er en dødsfelle for små dyr. Marie Schneider har tatt opp saken og fått svar fra produsenten av midtskillene, Østraadt Rør i Sandnes.

Faunafelle på E 39 i Sandnes


Marie Schneider fra Stavanger påpeker i et brev til Statens Vegvesen at betongskillene som er bygd på E 39 ved Stangeland i Sandnes fungerer som faunafeller. Nedenfor kan du lese hennes brev samt et svar som har kommet fra betongleverandøren Østraadt Rør i Sandnes;

I need to report a big problem with the newly installed highway median-divisions on the E39 through Sandnes.

The concrete barriers now extending down the middle of the road for 6 km do not include any gaps and therefore do not allow small animals to cross!! As a result hundreds of small animals are being, and will continue to be killed very cruelly.

Please correct this problem by removing, or replacing with barriers with holes/gaps designed to allow small animal crossing.

Marie Schneider

Og her er svaret fra Østraadt Rør:

Hei!
Vi er enige i at det er det bør være Statens Vegvesen og Naturforvaltningen som må ta ansvaret for å koordinere og formidle design av vegkryssing for dyr. Østraadt Rør AS har den siste tiden levert viltterskler i stor målestokk med rør Ø2000 og Ø1400 for bever på Kvinesheia E39 mange vegkrysninger. På Østlandet har vi levert liknende rør som kun skal ivareta krysning amfibier. Vi anbefaler på det sterkeste at det jobbes videre med slike løsninger.

For pinnsvin spesiell (og andre dyr) er det av avgjørende betydning å avgrense muligheten til å krysse veg i det hele tatt. Det er en faktum at en vanlig veg uten midtskiller også dreper i stort monn. Sannsynligvis vil midtskiller kun ta livet av promiller av de pinnsvin som blir overkjørt av bil fordi veg i seg selv er den største faren. Føringskanter langs veg med underganger hvor dette er mulig er absolutt den beste løsningen da enhver krysning med eller uten midtskiller representerer en stor fare.

Senest i går kveld hadde jeg nærkontakt med et pinnsvinunge i hagen min på Hundvåg. Vi var ½ meter fra hverandre. Pinnsvinet gikk nesten på mine barbeinte føtter. Vi nærmest beundret hverandre i noen minutter før jeg beveget meg og piggene kom frem og hodet dukket litt under kroppen. Jo da, som enkeltmenneske kan vi alle beundre dette nyttedyret. Samfunnet har en plikt til å ivareta livsbetingelsene for pinnsvin og andre dyrearter. Det står respekt av at enkeltpersoner jobber for dette.

Vedr. konkret E39 vil hull med en slik størrelse og med angitte avstand representere en fare for menneskeliv da rekkverket vil virke mot sin hensikt, dvs bli trafikkfarlig. I minste fall må rekkverket kollisjonstestes på nytt. Økonomisk vil dette bety millionutlegg. Da eksisterende rekkverket er godkjent av Statens Vegvesen ifølge EN-standarder, og Statens Vegvesen ikke har hatt merknader til rekkverkets utforming, må nødvendigvis henvendelser da skje til Statens Vegvesen. Som bemerkning kan vi nevne at vi ikke har observert slike åpninger på utenlandske rekkverk (typegodkjent Tyskland, Sverige, Østerrike, Italia, Frankrike, Holland). Hvis slike åpninger har den tilsiktede virkning burde hele saken egentlig da tas opp på europeisk nivå innen utforming av EN-standarder/EU-standarder.

På E39 spesielt er det fullt mulig å anlegge føringskanter kant veg på de mest utsatte strekninger. Kvelluren bro begrenser seg selv. Jeg vil tro at for noen hundre tusen kroner kan mye gjøres for å hindre at pinnsvin i det hele tatt kommer ut på veg. Jeg tror dette må være riktig tankegang uansett og fremtidstrettet. Stenge for passering og bygge underganger for passering hvor mulig! Denne tankegang må gjelde uansett midtskiller eller ikke.

Vi har lest en del av de henvisninger som De refererte til og vil selvsagt ta hensyn til dette i størst mulig grad fremtidig hvis det er forenlig med andre krav.

Odd Sverre Hunsbedt Teknisk sjef

Østraadt Rør