Dropp blyhagl, kjære jeger

Naturvernforbndet i Rogaland oppfordrer jegere til å ikke bruke blyhagl i årets jakt – selv om selv om det nå er lovlig.

Bly er en miljøgift vi ikke ønsker i naturen. Bly er så farlig at det står på Miljødirektoratet sin liste over de farligste giftene vi må bli kvitt. Disse giftene utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Arsen, krom og kvikksølv er andre miljøgifter på samme listen.

De siste tiårene har vi i Norge jobbet godt for å redusere og bli kvitt farlige miljøgifter. Vi har blant annet hatt et forbud mot å bruke bly som ammunisjon i jakt.

Derfor er det utrolig og uforståelig at Arbeiderpartiet nå har sikret flertall i Stortinget, sammen med Høyre, Frp og Senterpartiet, for å igjen tillate blyhagl som ammunisjon i jakt. Naturvernforbundet får blant annet faglig støtte fra Miljødirektoratet når vi mener det ikke finnes noen gode argumenter som kan veie opp for skadene bly kan påføre helse og miljø.

To eksempler: Forrige gang bly var lovlig å bruke i jakt, ble det funnet en rekke døde sangsvaner på Jæren. Svanene døde av blyforgiftning. Det skjedde fordi svanene spiste rester av blyhagl som jegerne på Jæren brukte i andejakta. Svanene forvekslet blyhagl med småstein, og spiste haglet. Det endte med blyforgiftning og døden.

Vi har også sett på NRK hvordan en kongeørn ble blyforgiftet etter å ha spist et byttedyr som var skutt med bly. Det tok tre måneder med behandling før ørnen var fri for bly og igjen kunne fly.

Så stoe konsekvenser får det når bly pøses ut i naturen.

Det er heldigvis godt å se at mange jegere har reagert kraftig mot Norsk Jeger- og Fiskeforbund som har drevet knallhardt lobbyarbeid for å gjeninnføre blyhagl. Vi vet at mange norske jegere er opptatt av å ta vare på natur og miljø, og at de ikke vil forgifte naturen med bly og dermed lar være å bruke den giftige ammunisjonen i jakt.

Det er heldigvis lov å tenke selv.

God jakt!

Les mer om saken og Naturvernforbundets meninger i Aftenbladet.