Dropp Rogfast og Ryfast

De store planlagte tunnelprosjektene i fylket – Rogfast og Ryfast – vil tilrettelegge for økt biltrafikk, og dermed økte klimagassutslipp. Disse prosjektene vil bidra til at det blir vanskeligere å nå nasjonale målsettinger om reduserte utslipp av klimagasser. Prosjektene må derfor skrinlegges, mener Naturvernforbundet.

Valgkomiteens innstilling

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Rogalands årsmøte; Dropp de store tunnelprosjektene!