Drukner kulturminnene ?

Spørsmålet får du svar på om du kommer til Stavanger Turistforenings hus i Kannik mandag 11.april kl. 19.30. Der og da skal meteorolog Marianne Nitter fra Arkeologisk Museum/UiS fortelle om kulturminnenes utfordringer i en klimaframtid med varmere, våtere og villere vær.

«I et varmere, våtere og villere klima er både kulturminner og kulturmiljø truet. Hva særpreger trusselbildet for kulturminnene på Vestlandet og hvordan skal de vernes, spør Nitter i sitt foredrag. 

Foredraget kl. 19.30 er åpent og gratis for alle interesserte. Det blir også enkel servering av mat og drikke. Vi regner med å avslutte rundt kl. 21. 

Er du medlem er du sterkt ønsket som deltaker på Naturvernforbundets årsmøte samme dag, samme sted kl. 18.00. Årsmøtet varer til ca kl. 19.15. Det blir servering av mat og drikke også til årsmøtedeltakerne. 

Her er sakslista for årsmøtet i Naturvernforbundet i Rogaland og lokallag Nord-Jæren: 

Velkommen ved styreleder. Valg av ordstyrer og referenter

Årsberetning for 2010 

Regnskap for 2010

Budsjett for 2011

Arbeidsplan for 2011

Valgkomiteens innstilling til nytt styre og revisor

Valg av delegater til NNV´s landsmøte på Hamar

I neste uke blir årsmøtesakene lagt ut på denne nettsiden. I tillegg utkommer Rygjavern med et sammendrag samt mye annet godt stoff. 

Vel møtt til årsmøtet og til foredraget!