Eiganestunnelen betyr økt personbilbruk

Konsekvensutredningen for E39 Eiganestunnelen med kryssløsning på Tasta viser at kollektivtransportandelen reduseres til fordel for økt personbilbruk for kortere reiser. Dette er en helt uakseptabel situasjon som strider mot en rekke overordnede retningslinjer og politiske vedtak på alle plan, uttaler Naturvernforbundet. Forbundet mener kommunen må avvise planen.

Merknader til reguleringsplan for Eiganestunnelen