Eiganestunnelen nord påklaget

Reguleringsplanen for E39-Eiganestunnelen nord har vesentlig mangler, mener Naturvernforbundet.

Planen som bystyret i Stavanger vedtok 8. desember har ikke beskrevet veiprosjektets virkninger for klimagassutslipp, kollektivtransport og naturmangfold. Planen er i strid med nasjonale interesser og overordnede planer, skriver forbundet i sin klage på bystyrevedtaket.

Klage på vedtak Stavanger kommune- reguleringsplan Eiganestunnelen nord- Tasta

Fra brua mot Tasta skole og dagens rundkjøring. Rundkjøringen vil bli vesentlig utvidet og i to plan med ny E39-utbygging.

Salamanderdam på høydedraget ovenfor rundkjøringen