Eiganestunnelen undergraver Bybanen

Bygging av Eiganestunnelen vil medføre en betydelig svekkelse av passasjergrunnlaget for en bybanelinje i retning Stavanger Nord ved at lokal biltrafikk tilbys mer og lett tilgjengelig veikapasitet, skriver Naturvernforbundet i en utttalelse til planprogrammet for Bybane Stavanger- Sandnes.

For å sikre et tilstrekkelig passasjergrunnlag for en bybane i dette området bør planene om Eiganestunnelen legges på is og erstattes av planer som kan lede gjennomgangstrafikken på E39 utenom sentrale strøk av Stavanger uten at det samtidig tilrettelegges for økt privatbilbruk mellom Stavanger Nord og øvrige bydeler i Stavanger.

I uttalelsen tar også Naturvernforbundet til orde for å svinge bybanen innom Universitetssykehuset  og å plotte inn holdeplasser som kan bidra til økt bruk av friluftsområder i Stavanger og Sandnes