Eirin tar to nye år

Eirin Hivand Haneberg fra Hauge i Dalane styrer naturvernskuta de neste to åra. Gjenvalgt ble også styremedlemmene Ellen Jepson og Bjarte Hetland begge fra Stavanger. Nye varamedlemmer styret er Per Grimnes og og Karl Øyvind Lindheim.

Etter valgene på årsmøtet mandag 11.april er styret i Naturvernforbundet i Rogaland sammensatt slik:

Leder: Eirin Hivand Haneberg (gj.v.)
Styret: Ellen Jepson (gj.v.), Bjarte Hetland (gj.v.), Erlend Randeberg, Siri Ødegaard og Kjell Mjølsnes. 
Varamedlemmer: Marius Harlem, Anne Elisabeth Carlsen, Per Grimnes (ny) og Karl Øyvind Lindheim (ny).

Årsmøtet samlet 11 deltakere og 15 tilhørere til det påfølgende foredraget av meteorolog Marianne Nitter om kulturminner og klimaendringer.