Eksotiske fugler ved Mosvatnet

Det er ikke uten grunn at Mosvatnet er attraktiv for fuglekikkere. Silkehegre og dvergmåke er to nye arter som har kommet til på artslista det siste drøye halvåret.

Silkehegre er i familie må vår egen gråhegre. Men dere slutter det meste av likheten. SIlkehegra som oppholdt seg på Hettemåkeholmen i Mosvatnet fire dager i oktober i fjor, vakte berettiget oppsikt. Den er skinnende hvit , har svart nebb, svarte bein og gule føtter. Om sommeren har den lange, hengende nakkefjær. Den er vanlig å se i Sør-Europa, Sør-Asia og Afrika, men her  hjemme kaller vi den en sjeldenhet. I Norge er den bare sett 50-60 ganger og nå altså også i Mosvatnet. 

Dvergmåke er heller ingen vanlig gjest i våre trakter. Det kan jo hende noen forveksler den med hettemåke fordi den har enkelte likhetstrekk. Men dvergmåka er som navnet antyder betydelig mindre enn hettemåka, og den har ikke svart hette, men helsvart hode og nakke. Etterrettelige kilder opplyser til mostun.no at dvergmåka ble sett ved Andedammen denne uka. Det er i såfall den første kjente observasjonen av arten som kun er fast hekkefugl i Sør-Varanger i Finnmark. Enkelte individer streifer land og strand, en av disse har vært på en Mosvatn-visitt, til glede for fuglekikkerne. 

Bildetekst:

Dvergmåke i sommerdrakt.