Ellevill måkekrangel

Helt siden 1998 har vernemyndighetene hatt ønske om å drive skjøtsel i Litle Marøy naturreservat i Stavanger. Men myndighetene må ha grunneiers samtykke før en går i land med ryddesag.

Grunneieren på Litle Marøy har hele tida motsatt seg skjøtsel, og i mens har åra gått, skogen vokst og sjøfuglene dratt sin kos. Kluge mener naturen må gå sin gang og at måker egentlig er en pest og en plage.

Stavanger kommune varsler vedtak om skjøtsel

Grunneigerne mener skjøtsel er ulovlig