Elvemusling truet i Fisterånå

Fister Smolt søker om ytterligere regulering av Hetlandsvatn og Fisterånå i Hjelmeland kommune. Søknaden må avslås, krever Norges Jeger- og fiskerforbund og Naturvernforbundet.

Det er akutt fare for at mindre vann i Fisterånå vil få sterkt negative konsekvenser for den truete elvemuslingen og for sjøørrettbestanden. NJFF påviser dessuten at Fister Smolt allerede har begått flere ulovligheter i vassdraget. Nåværende krav om minstevannføring blir ikke fulgt og selskapet har heller ikke fjernet en fiskesperre i elva slik NVE har pålagt. Selskapets ulovligheter må ikke honoreres med en utvidet tillatelse, fremholder NJFF.