Emily styrer FNF

Emily Halvorsen fra Stavanger har overtatt stillingen som koordinator i FNF, Rogaland etter Anne Katrine Lycke i Stavanger Turistforening. Samtidig flyttes sekretariatet fra turistforeningen til Naturvernforbundet.

Forum for Natur og Friluftsliv, Rogaland har siden starten i 2001 vært den sentrale paraplyen for fylkets friluftstliv- og naturvernorganisasjoner. 16 organisasjoner med over 30 000 medlemmer deltar i FNF.

Emily Halvorsen ble ansatt i ca 30 prosent stilling i mars i år, og har kontorfelleskap med Naturvernforbundet i Sandvigå 24. Emily er oppvokst i Stavanger og utdannet siviløkonom fra University of Oregon. Hun stiftet familie i USA og bodde der fram til 2001. I Stavanger  har hun blant annet jobbet som tekstilkunstner, farger og kursarrangør i regi av eget firma.

Emily har fast kontordag på mandager og kan kontaktes på tlf. 46850786 eller e-post: rogaland@fnf-nett.no