Endelig ferdselsforbud på sjøfugholmer

Fem år etter at Stavanger kommune gjorde vedtak om å verne seks hekkeholmer for sjøfugl, er vernet nå gjennomført. Torsdag 28 april ble holmene skiltet med ilandstigningsforbud fram til 1.august. – En god dag for hardt pressede sjøfuglbestander, fastslår fylkesleder i Naturvernforbundet, Eirin Hivand Haneberg.

Holmene er vernet i medhold av friluftslovens §15 om ferdselforbud. Ulovlig ferdsel kan bli straffet med bøter. 

Holmene med ferdselsforbud er følgende:

Plentingen, Majoren og Tjuholmen i Byfjorden

Skeieholmen, nord for Hundvåg.

Svartaskjer i Langøysundet (ved Lundsvågen båtforening)

Ormøyholmen, sør for Ormøy

Det er Naturvernforbundet som har presset på for å få gjennomført ilandstigningsforbudet. Det ha mildt sagt vært en tung prosess. Muntlige og skriftlige kontakter førte ikke fram, men alt løste seg i rekordfart da lederen i hovedutvalget for bymiljø og utbygging, Kjell Erik Grøsfjeld ble kjent med saken. Han brukte to dager på å få gjort hastevedtak slik at skiltingen kunne iverksettes i tide. Skiltene kom opp før de fleste sjøfuglene har startet egglegging. 

Fire av de seks holmene som nå er vernet har  store hekkebestander. Det gjelder særlig Skeieholmen og Svartaskjer, men også Majoren og Tjuholmen. Plentingen har ingen hekkende sjøfugl, mens bestandene på Ormøyholmen har gått markert tilbake de siste årene. Fiskemåke, svartbak, gråmåke, hettemåke, knoppsvane og ærfugl er de vanligste hekkefuglene. 

Nå vil forhåpentlig sjøfuglene få fred i den kritiske hekkesosongen som varer fram til 1.august.