Er Mostun til leie?

Ukentlig får Naturvernforbundet forespørsel om leie av lokalene på Mostun. Etter ett års drift har vi nå formulert et utleiereglement som du kan lese her.

SIF Håndball holdt til på  Mostun fra 1983 til 2011 og drev med utstrakt utleie av forsamlingslokale i 1.etasje. Nå er bruken og formålet med huset endret og det får konsekvenser for utleiepolitikken. Vi har foreløpig formulert utleiereglementet slik:

1. Bruk av Mostun natursenter  skal forbeholdes aktiviteter og arrangementer i regi av driverne, Naturvernforbundet, Ornitologisk Forening, Botanisk Forening og leietaker Syklistenes Landsforening.

2. I den grad det er ledig kapasitet kan forsamlingslokalet leies til medlemmer i Naturvernforbundets dugnadsgruppe, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. Dette avtales med Naturvernforbundet i hvert enkelt. All bruk av huset publiseres i «Kalenderen» på dette nettstedet.

3. Utleie til nevnte kategorier kan skje på dagtid, kveldstid og i helger. Alle arrangementer skal være avsluttet innen kl.24 og lokalet skal være ryddet og vasket. Pris for leie avtales i hvert enkelt tilfelle.

4.Hagen og det øvrige utearealet er offentlig friområde og er fritt tilgjengelig. Organiserte arrangementer må avtales med Naturvernforbundet.

5. Besøk av senteret med omvisning avtales direkte med Naturvernforbundet.

Dette reglementet er retningsgivende og det kan i særskilte tilfeller gjøres unntak for bestemmelsene ovenfor.