Et dødfødt prosjekt:

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Send gjerne en kommentar til: rogaland@naturvern.no

18.4.2001 Et dødfødt prosjekt:

Et dødfødt prosjekt, sier daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland, Erik Thoring. Hadde Norsk Vind Energi umaket seg med å lese egnethetsanalysen for vindkraft fra Rogaland fylkeskommune, hadde de aldri foreslått vindmølleparken lagt til Høg-Jæren. Som det framgår av analysen, er det flere konflikter i området, sier Thoring, og nevner nærheten til landskapsvernområdet Synesvarden samt at Hellandsmyr kommer inn under vindmølleparken. Denne typen typiske Jær-myrer er det lite igjen av, ifølge Thoring, som også viser til innvendingene om at en utbygging kan skade den utryddingstruede sørlige myrsnipa samt at parken blir liggende innenfor deler av nedbørsområdet for den fredede Håelva.

Han tror planene vil møte massiv motbør lokalt, og viser til det sterke engasjementet som kom mot den to meter høye Garborg-skulpturen som nylig ble avduket i Knudaheio. Thoring understreker at Naturvernforbundet er for vindmøller, men mener de må underlegges de samme krav og restriksjoner som andre inngrep i naturen. Statkraft har tydeligvis satt seg inn i fylkeskommunens analyse og startet vindmålinger i utpekte områder hvor konfliktene med natur og miljø er minimale, for eksempel ved Svåheia fyllplass og lenger sør i Dalane. Rogaland kommer til å få mange gode vindkraftprosjekt, men Høg-Jæren blir ikke ett av dem, sier Thoring.

Landsmøte 2001 (10.06.01):

Vindkraft er miljøvennlig energi.
Norges Naturvernforbund, samlet til landsmøte 8. til 10. juni i Mandal ønsker at det skal bygges miljøvennlig vindkraft iNorge. Organisasjonen krever at myndighetene snarest mulig utarbeider en samlet nasjonal plan for utbygging av vindkraftanlegg. [Les uttalelse]

Stavanger Aftenblad 13.06.01: Dødfødt, mener Naturvernforbundet

Dagens Næringsliv 18.06.01 Vindmøller møter motbør