Færre vindmøller til Rogaland

Naturvernforbundet mener utbygging av arealkrevende og konfliktfylte vindparker slik fylkesdelplanen legger opp til, kan og må reduseres betydelig. Rogaland må prioritere energisparing og fornybar energiproduksjon i urbane strøk, foreslår Naturvernforbundet. Les høringsuttalelsen her!

Høringssvar fylkesdelplan vindkraft

Vindmøllekart

Illustrasjon: Ellen Jepson