Færre viper på Jærhimmelen

Det er fortsatt store sjanser for at du vil se vipe på Jærhimmelen. Men den er langt fra så vanlig som før, går det fram av et kartleggingsprosjekt som Kjell Mjølsnes har gjort for Naturvernforbundet.

Det er første gang vipa er totalkartlagt på Jæren. Kjell Mjølsnes har brukt tre år på arbeidet, og har besøkt nær sagt hver eneste potensiell vipemark i Time, Klepp og Hå. Han har talt nær 4000 viper hvorav nær halvparten i Klepp kommune.

Siden det er første gang vipene på Jæren har blitt talt, er det ingen tidligere tellinger å sammenlikne med. Men Kjell Mjølsnes er ikke i tvil om at bestanden har gått tilbake de sist 10-20 årene. Gamle, kjente vipelokaliteter er tomme for fugl over store deler av Jæren. Et stort antall av vipene finnes i såkalte «hot spots» det vil si kolonier med minst åtte hekkende par.

Ingvar Byrkjedal fra Bergen Museum har talt en fast rute på Jæren hvert år de siste 15 årene. Hans tall viser en bestandnedgang på 44 prosent.

Nedgangen på Jæren har vært mindre enn i mange andre jordbruksområder i Norge. Derfor er det grunn til å tro at vipene har sin skanse på Jæren. I norsk rødliste fra 2010 er vipa vurdert som Nær truet. Mye tyder på at faren for utrydding har økt med utviklingen de siste årene.